Informacja dotycząca wyników pierwszego etapu selekcji do klasy IV oraz VII Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych informujemy, że lista kandydatów do klasy IV oraz VII SP, którzy pomyślnie przeszli pierwszy etap selekcji została wywieszona na drzwiach głównego wejścia Szkoły Podstawowej nr 21 w Chorzowie przy ul. Wolności 133. 

Jest ona dostępna również na stronie internetowej szkoły pod adresem http://www.zss2.chorzow.pl/

Jednocześnie informujemy, że rodzice zawodników zakwalifikowanych do drugiego etapu dzieci zobowiązani są do odebrania w sekretariacie szkoły ankiet i dostarczenie ich wypełnionych w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2018 roku.

Uwaga!

    • Dodatkowy obowiązkowy trening dla zawodników kandydujących do klasy IV odbędzie - 07.06.2018 r. (czwartek) - boisko Kresy, ul. Wolności 137 o godzinie 16:30.
  • Dodatkowy obowiązkowy trening dla zawodników kandydujących do klasy VII odbędzie się 05.06.2018 r. (wtorek) na boisku trawiastym „Kresy”, ul. Wolności 139 o godzinie 17.00.