Płatność za obozy oraz składki członkowskie

Informujemy, że 30 kwietnia minął termin płatności pierwszej raty za letnie obozy piłkarskie w Szaflarach i Dzierżoniowie. 

Prosimy osoby, które jeszcze tego nie zrobiły o jak najszybszą wpłatę.

Jednocześnie przypominamy, że składki członkowskie uiszczane są do 25-go dnia każdego miesiąca. 

Prosimy o dokonywanie wszystkich wpłat na konto:

Santander Bank Polska S.A. numer rachunku: 22 1090 2024 0000 0001 3493 7637

wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, rocznik oraz miesiąc za jaki jest uiszczana płatność lub miejsce obozu, np.:

- Jakub Kowalski, 2004, składka za 05/2019 lub np. obóz w Szaflarach

Dodajmy, że w przypadku rodzeństwa uczestniczącego w treningach w naszej Akademii wysokość składki wynosi:

* 2 dzieci - 60 zł / za osobę
* 3 dzieci i więcej - 50 zł / za osobę

Płatność za obozy w przypadku rodzeństwa wynosi:

* 2 dzieci - 750 zł / za osobę
* 3 dzieci i więcej - 500 zł / za osobę

Źródło: własne