Głosujemy na ''Sportowy Chorzów''!

Do 15 listopada potrwa głosowanie w ramach 8. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa. Mieszkańców naszego miasta gorąco zachęcamy do wsparcia projektu społecznego „Sportowy Chorzów”.

Program „Sportowy Chorzów” ma na celu organizację zajęć sportowych (piłka nożna i brazylijskie jiu jitsu)  w dzielnicach miasta Chorzów. Zajęcia dobywają się na wybranych dzielnicach miasta na orlikach czy szkolnych salach gimnastycznych. Zajęcia dla dzieci są darmowe i prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Uczestnicy zajęć otrzymają pamiątkowe koszulki. W ramach projektu zorganizowane zostanie także Chorzowska Liga Żaka w piłce nożnej dla chorzowskich klubów sportowych. Program polega na aktywizacji dzieci z Chorzowa, głównie tych, które nie uczestniczą na co dzień w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Z uwagi na fakt, że program zakłada zajęcia dzielnicowe, rodzice nie muszą dowozić dzieci na zajęcia, bo będą się one odbywać w sąsiedztwie gospodarstw domowych. Sport dla każdego. Sport blisko domu.  

ZAGŁOSUJ ON-LINE

Budżet Obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowanych ze środków publicznych, a realizowanych przez Urząd Miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.

Podział środków w 8. Budżecie Obywatelskim Chorzowa

Całkowita pula: 3 700 000 zł

  • Zadania społeczne: 630 000 zł

małe: do 20 000 zł za projekt; pula: 157 500 zł
duże: 20 000 zł – 200 000 zł za projekt; pula: 472 500 zł

  • Zadania inwestycyjne: 2 700 000 zł

do 370 000 zł za projekt

  • Zadania zielone: 370 000 zł 

do 50 000,00 zł 

 Wyciąg z Regulaminu Budżetu Obywatelskiego (paragraf 7):

  1. Głosowanie na propozycje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów następuje wyłącznie przez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.bo.chorzow.eu
  2. W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów głosować mogą osoby, które mieszkają w Chorzowie. W przypadku osób niezameldowanych na terenie Miasta Chorzów wymagane jest złożenie we wniosku oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Chorzów.
  3.  Każdy głosujący ma do dyspozycji 15 punktów - 5 punktów do przeznaczenia na zadania inwestycyjne, 5 na zadania społeczne i 5 na zadania zielone – aż do wyczerpania puli dostępnych punktów.
  4.  Głos będzie można również oddać na publicznie dostępnym komputerze w Urzędzie Miasta.
  5.  Głosujący wypełniając formularz konieczny do oddania głosu podaje imię i nazwisko, dwie pierwsze i dwie ostatnie cyfry numeru PESEL. Do weryfikacji oddanego głosu konieczne będzie podanie kodu wysłanego SMS-em. Weryfikacja kodem sms nie będzie obowiązywać w przypadku oddania głosu w sposób, o którym mowa w ust. 4.
  6.  Na jeden numer telefonu komórkowego przypada 3 SMS z kodem – oznacza to, że 3 osoby mogą oddać głos korzystając z jednego numeru telefonu.
  7.  Głosy oddane po upływie terminu oddania głosów, tj. po dniu 15 listopada 2020 r., nie będą uwzględniane.

Głosowanie potrwa do 15 listopada 2020 roku.

ZAGŁOSUJ ON-LINE

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU!

TESTY KWALIFIKACYJNE

ZAJĘCIA DLA DZIECI 4-10 LAT!

NASI PARTNERZY

 
 
 
 

WIEŚCI Z KLUBU

 

 

  Ruch Chorzów S A  OI                                                                                                 Polityka prywatności