FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane osobowe małoletniego

Dane rodzica / opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach:

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach:

Kontakt w sprawie zapisów - tel. 880 349 805